شبکه


معرفی شبکه های کامپیوتریامروزه می توان از شبکه‌های کامپیوتری برای مقاصد مختلفی استفاده کرد. این قابلیت متشکل از تعدادی از کامپیوتر هستند که برای انجام امور مختلف به هم دیگر اتصال پیدا کرده اند. از جمله اموری که با بهره گیری از ایجاد این قابلیت می توان انجام داد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
⦁ دسترسی همگانی و سریع به تمامی اطلاعات
⦁ به اشتراک گذاشتن انواع فایل ها با فرمت های گوناگون
⦁ ایجاد ارتباط میان دستگاه های متعدد
⦁ تسریع در پیشبرد اهداف کسب و کار ها و مشاغل

با استفاده از دستگاه های گوناگونی مانند لپ تاپ ها، کامپیوتر های شخصی، تبلت ها، تلفن های همراه هوشمند، سرور ها، دوربین ها، یخچال ها، سامانه های صوتی و تصویری و ... می توان اقدام به برقراری ارتباط نمود. از دستگاه هایی که با استفاده از آن ها می توان به ایجاد این قابلیت اقدام نمود، می توان روتر ها، سوئیچ ها و نقطه های دسترسی را نام برد.

شبکه‌های کامپیوتری می توانند بسیاری از امور را سرعت ببخشند

انواع و اقسام
با استفاده از هر یک از انواع این قابلیت می توان اهداف گوناگونی را محقق کرد. از انواع شبکه‌های کامپیوتری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
Personal Area Network (PAN)
از این نوع به منظور برقراری اتصال میان دستگاه های شخصی استفاده می شود. حداکثر مساحتی که می توان با استفاده از این نوع پوشش داد، 9 متر مربع است. به منظور اتصال لپ تاپ ها و تلفن های همراه هوشمند، از این نوع از این قابلیت استفاده می کنند.

Local Area Network (LAN)
به مجموعه ای از دستگاه های گوناگون که در یک محیط به یکدیگر اتصال پیدا کرده اند، LAN گفته می شود. این نوع از این قابلیت می تواند بسته به تعداد کاربرانی که از آن استفاده می کنند، بزرگ یا کوچک باشد. با استفاده از LAN می توان دستگاه هایی که در یک مکان کنار یکدیگر استفاده می شوند را به هم وصل کرد.
Metropolitan Area Network (MAN)
از این نوع از این قابلیت که آن را شهری می نامند، برای اتصال در سازمان های گوناگون استفاده می شود. در یک شبکه‌ی اتصال شهری از چندین شبکه‌ی اتصال محلی بهره گرفته شده است. این شبکه‌های اتصال محلی با استفاده از خط های تبادل تلفن به هم اتصال می یابند.
Wide Area Network (WAN)
از این نوع از این قابلیت استفاده می شود تا وب سایت های گوناگون، کاربرانی که از نظر مکانی با هم فاصله دارند، مراکز داده و ... را به یکدیگر وصل نمایند. WAN منطقه ی جغرافیایی وسیعی از یک شهر تا یک قاره را در بر می گیرد. Global Area Network (GAN)
بهترین مثال برای این نوع از این قابلیت، اینترنت است. این نوع از شبکه‌ها، محدودیت جغرافیایی ندارد و افراد از سراسر کره ی خاکی می توانند به آن دسترسی پیدا کنند.
در سازمان ها و کسب و کار های گوناگون از شبکه‌های کامپیوتری استفاده می کنند

ارتباط اینترنت با شبکه های رایانه ای

اینترنت بزرگ ترین شبکه‌ی موجود در جهان است. شبکه‌های کوچک تر با استفاده از دستگاه های برقرار کننده ی ارتباط مانند روتر ها و سوئیچ ها به یکدیگر وصل می شوند. با استفاده از انواع ISP ها یا همان تامین کننده های خدمات اینترنتی می توان به اینترنت متصل شد.