پردازنده


سی پی یوواحد های پردازش مرکزی (Central Prossesor Units) یا همان پردازنده ها یکی از مهم ترین اجزای هر کامپیوتر به شمار می روند. شما بدون استفاده از واحد پردازش مرکزی نمی توانید از یک کامپیوتر استفاده کنید. کامپیوتر بدون واحد پردازش مرکزی حتی روشن هم نخواهد شد.
واحد پردازش مرکزی برای کامپیوتر مانند مغز برای انسان است. تمامی فعالیت هایی که در کامپیوتر انجام می شود، با استفاده از واحد پردازش مرکزی انجام خواهد شد.

انواع
از انواع پردازنده ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
⦁ پردازنده های مورد استفاده در کامپیوتر های شخصی
این دسته از واحد های پردازش مرکزی تجهیزاتی هستند که در کامپیوتر های شخصی مورد استفاده قرار می گیرند. بیشترین کاربرد این دسته از واحد های پردازش مرکزی، در خانه ها و ادارات است.
⦁ پردازنده های مورد استفاده در دستگاه های قابل حمل
این دسته از واحد های پردازش مرکزی در سامانه هایی استفاده می شوند که بتوان آن ها را به راحتی به مکان های گوناگون برد. از این دستگاه ها می توان به تلفن های همراه هوشمند و لپ تاپ ها اشاره کرد.
از مزیت های استفاده از پردازنده های مخصوص دستگاه های قابل حمل می توان به پایین بودن مصرف انرژی اشاره کرد. ⦁ واحد های پردازش مرکزی مورد استفاده در سرور
همان گونه که از نام این دسته از انواع پردازنده ها پیدا است، این نوع از واحد های پردازش مرکزی در قیاس با دیگر پردازنده ها قدرت بیشتری دارند.
کشش و توان آن ها برای انجام کار های گسترده و پیچیده یا انجام چندین کار به صورت همزمان بسیار بیشتر است و به همین دلیل است که می بایست برای آن ها به میزان بیشتری در قیاس با واحد های پردازش مرکزی فوق هزینه کرد.

واحد های پردازش مرکزی، به مثابه مغز برای کامپیوتر ها عمل می کند
نحوه ی عملکرد
نحوه ی عملکرد هر واحد پردازش مرکزی را می توان به طور کلی در سه بخش مورد بررسی قرار داد:
1. واکشی
این مرحله بیانگر دریافت اطلاعات و دستور هایی است که می بایست در کامپیوتر انجام شود. در این بخش، پردازنده تمامی دستور هایی را که می بایست در کامپیوتر انجام دهد، به زبان صفر و یک (Binary) از قطعه یا قطعات RAM تحویل می گیرد. این دستور ها توسط کاربر به کامپیوتر داده می شود.

2. رمز گشایی
پس از این که مرحله ی شماره ی 1 انجام شد، واحد پردازش مرکزی تمام اطلاعاتی را که بر مبنای زبان صفر و یکی دریافت می کند می بایست رمز گشایی کند. ابتدا دستورات صادر شده از سوی کاربر در واحد ثبت دستور نگهداری شده و واحد پردازش مرکزی آن ها را به واحد دیگری می فرستد تا توسط آن واحد، تمامی کد ها رمز گشایی شوند. پس از این اقدام، تمامی دستور های رمز گشایی شده به قسمت های مختلفی فرستاده می شود تا در نهایت به اجرا برسد.

3. اجرا
اجرا (Execution) آخرین مرحله از مراحل عملکردی واحد پردازش مرکزی است. در این مرحله، تمامی کد هایی که بازگشایی شده اند به قسمت های دیگری در واحد پردازش مرکزی فرستاده خواهند شد. یکی از قابلیت هایی که در عملکرد پردازنده ها وجود دارد این است که عملکرد خود را ذخیره می کنند تا در موقعیت های مشابه از روند مشابه پیشین استفاده کنند.